Dunlop-Blitz

Dunlop

Op Nederlandse fietsen was vanouds het Dunlopventiel gebruikelijk. Dit ventiel wordt in Nederland ook vaak Hollands ventielgenoemd — ten onrechte overigens, het ventiel wordt ook in o.a. Duitsland en Denemarken het meest gebruikt. In Engeland heten ze wel English valves of Woods valves.Het ventiel bestaat uit een stalen buisje dat aan het uiteinde is afgesloten, maar dat aan de zijkant een opening heeft. Over het buisje heen is een stuk ventielslang geschoven. Dit is gemaakt van zeer elastisch materiaal. De lucht wordt met behulp van een fietspomp door de ingang in het buisje gepompt, waarna de luchtdruk de ventielslang opzij drukt en de lucht tussen het buisje en de ventielslang in de band in stroomt. Door de luchtdruk in de band wordt de ventielslang strak tegen het buisje gedrukt, waardoor de lucht niet meer terug kan stromen. De ventielslang dient ook voor de afdichting tussen het eigenlijke ventiel en de aan de band bevestigde huls.Tegenwoorig wordt er nog alleen een blitz ventiel gebruikt deze werkt met een kogeltje en zonder ventielslang.

Alle 2 resultaten